en / cz

Pro firmy

Děkujeme vám, že chcete pomáhat vracet do naší krajiny život! Vyberte si nabídku cílenou přesně pro vás. Účelné a transparentní využití prostředků garantuje koordinátor iniciativy, Nadace Partnerství.

Podrobná nabídka Právo užívání značky

Jak se zapojit jako firma?

Přispěji finančně

Přispěji finančně

Darujte na výsadby

Díky vašemu daru podpoříme podzimní výsadby po celé České republice, které vybírá naše odborná komise na základě žádostí místních komunit. Seznam podpořených projektů pro vás budeme mít připravený v září.

Podpořte iniciativu finančně

Finanční podporou iniciativy Sázíme budoucnost pomáháte zvyšovat její dopad. Díky Vám můžeme zapojit více partnerů, dobrovolníků, obcí, firem i známých osobností. Zároveň se můžeme věnovat propagaci, osvětě, metodickému poradenství pro výsadby a péči o stromy, např. i prostřednictvím naší ankety Strom roku.

Zapojím své zaměstnance

Zapojím své zaměstnance

Uspořádejte výsadbu sami

Uspořádejte výsadbovou akci se svou firmou (sami nebo ve spolupráci s místní samosprávou či spolky) a vysazené stromy registrujte na našich stránkách. Zasadíte se tak o stmelení firemního kolektivu, postavení společensky odpovědné firmy v komunitě a zároveň pomůžete zmírňovat dopady klimatických změn ve vašem okolí. 

Zadejte organizaci výsadby

Chcete zapojit své zaměstnance, ale organizaci výsadby přenechat jiným? Podívejte se na web naší iniciativy, kdo hledá dobrovolníky na výsadbu ve vašem okolí. Nebo nám napište, propojíme vás s našimi partnery, kteří pro Vás organizaci zajistí. 

Zapojím své kontakty

Zapojím své kontakty

 

Chcete pomoci naší iniciativě? Nedisponujete volnými finančními prostředky, ale máte přístup k širokému okruhu lidí, do médií nebo na sociální sítě? Pomozte nám s osvětou a informovaností o stromech a iniciativě Sázíme budoucnost.

Chcete se zapojit jako ...

Možnosti zapojení

Přispěji finančně

Zapojím své zaměstnance

Zapojím své kontakty

Vegan and gluten free🍪! Our cookies are not harmful.
We use cookies to enhance your experience. By clicking “Got it!” you agree to our Privacy & Cookies Policy.
Settings