en / cz

Jeden Čech,
jeden strom

Spolu vysadíme 10 milionů stromů
pro odolná města a zdravou krajinu.

Sázíme na lepší Česko, pro nás i další generace

Kdy a jak vznikla Nadace Tipsport? Na co se zaměřuje?
Nadace Tipsport vznikla v roce 2017, aby zastřešila dobročinné aktivity, které firmy holdingu Tipsport dlouhodobě podporovaly. Kromě rozvoje Berounska, kde sídlíme, je naší prioritou životní prostředí. Je to nejdůležitější téma současnosti a také jediný společenský problém, na kterém se shodne většina české populace. Až 80 % veřejnosti si uvědomuje, že klimatické změny jsou způsobené lidskou činností a ohrožují naši budoucnost. Už to není jen téma ekologických aktivistů, týká se každého z nás. Všichni musíme měnit svoje chování.

V roce 2020 jste se stali generálním partnerem iniciativy Sázíme budoucnost. Co bylo vaším hlavním impulsem?
Hledali jsme projekt s pozitivním poselstvím, který by spojoval lidi a komunity pro společný cíl. Projekt, jehož vizí je přispět k zlepšení klimatu. Nejsme ekologičtí experti a nechceme lidi poučovat. Proto jsme se rozhodli začít sázením stromů, činností, do které se může zapojit každý. A zalíbila se nám myšlenka iniciativy vysadit 10 milionů stromů, za každého občana České republiky jeden strom.

Mohla bys popsat, jak se jako generální partner do iniciativy zapojujete?
Do iniciativy jsme vstoupili v první řadě jako finanční partner. Díky nám Sázíme budoucnost může dýchat a rozvíjet se. Jsme nejvýznamnější firemní partner iniciativy, který dává do projektu volné zdroje nutné pro financování jeho nákladů, personálních i provozních. Kromě toho jsme spustili i komunikační kampaň Jeden Čech, jeden strom, která má celorepublikový dosah a jejím cílem je zvýšit povědomí o iniciativě i o sázení stromů. A v neposlední řadě také financujeme a organizujeme výsadby stromů. Do všech těchto aktivit investujeme milióny korun. Bereme to vážně.

Podívejte se na spot ke kampani Jeden Čech, jeden strom.Ovlivnila nějak vaše projekty situace vzniklá kvůli šíření koronaviru?
V praktické rovině omezila některé akce. Nemohli jsme organizovat výsadby za účasti takového počtu lidí, jak jsme chtěli. Reagovali jsme však rychle, snažili jsme se pomoci jak lidem v první linii, tak i ostatním. Na začátku koronakrize jsme ze zahraničí dovezli a rozdali tisíce roušek a zdravotnických pomůcek. Později jsme vypsali „Covid“ grant na podporu berounských neziskovek. Ve filozofické rovině nás koronavirová situace ujistila v tom, že to, co děláme, je správné a má smysl. Restriktivní opatření, jejichž důsledkem byly také menší emise, přinesly důkaz, že když budeme planetu trápit méně, bude se nám lépe dýchat a žít.

Na firemní nadace je společností občas nahlíženo negativně. Setkáváte se s tím?
Setkáváme se spíš s opačnými názory. Firemní nadace jsou u nás nezbytnou součásti financování občanské společnosti. Častokrát pomáháme tam, kde selhává stát. Nadace jsou také důležitým signálem pro zaměstnance, že firma vyznává určité společenské hodnoty. A já věřím, že můžou být i advokátem společenské změny. Naše nadace taková rozhodně chce být. Když jsme vybírali strategické zaměření, vyloučili jsme témata, která by mohla být propojena s obchodní nebo marketingovou činností firmy. Životní prostředí jsme vybrali i proto, že jsme chtěli čistě altruistické téma. Stručně řečeno, nadací sledujeme jeden cíl, a to je lepší Česko. Pro nás i další generace.

Prozradíš nám na závěr, jaké jsou vaše cíle pro rok 2021?
Jednoznačně další milión vysazených stromů.


Lucia Štěfánková

je ředitelka Nadace Tipsport. Lucia je vzděláním antropoložka, praxí strategická „plánovačka“ a specialistka na filantropii a CSR. V oboru rozvoje, filantropie a PR se pohybuje od roku 2001. Od roku 2019 je ředitelkou Nadace Tipsport, kde je zodpovědná za strategii filantropie holdingu Tipsport v České i Slovenské republice. Vždy ji bavila akademická půda, dodnes externě vyučuje zahraniční studenty na Univerzitě Karlově v Praze.

O Nadaci Tipsport

Nadace Tipsport byla založena v roce 2017 a působí v České republice, ovšem část jejích projektů má přesah i na Slovensko. Nadace cílí na podporu a ochranu životního prostředí, zkvalitnění života obyvatel Berounska, podporu sportu i kulturního dědictví a nezapomíná ani na pomoc zaměstnancům holdingu Tipsport. V rámci žebříčku firemních nadací v ČR za rok 2020 obsadila Nadace Tipsport 15. místo. V grantové pomoci v Covid krizi byla sedmou nejaktivnější firemní nadaci v ČR. Objem spravovaných prostředků v roce 2020 činil přes 15 milionů korun. Více na www.nadacetipsport.cz.

Životní prostředí

Věříme, že když bude zdravá naše krajina, budeme se mít všichni lépe. Proto jsme se stali součásti projektu Sázíme budoucnost, budeme se dále zaměřovat na podporu ochrany životního prostředí a zmírnění dopadů klimatických změn. Podporujeme také rozvoj udržitelné městské mobility, jejíž součásti jsou projekty sdílených kol po celé republice. Od března 2020 obyvatelé a návštěvníci Prahy, Brna, Olomouce, Ostravy, Opavy, Havířova, Prostějova a Kladna jezdí na kolech za zvýhodněné měsíční a roční tarify od Nadace Tipsport.

Sportovní legendy

Nezapomínáme ani na naši minulost. V projektu Tipsport pro legendy zaznamenáváme pro sbírku Paměť národa životní příběhy československých sportovních legend. Vzpomínky sportovců v spolupráci s organizaci Post Bellum natáčíme a přinášíme veřejnosti ve sbírce autentických svědectví Paměť národa. Každý měsíc přibývají další. Budeme vám vděčni za vaše tipy. Pokud byste chtěli natočit pro Paměť národa nějakou sportovní legendu, napište nám.

Berounsko

A záleží nám na lidech, kteří kolem nás žijí. Dlouhodobě podporujeme region Berounska, kde společnost Tipsport vznikla a už téměř 30 let působí. Nadace tak navazuje na dlouhou tradici podpory společnosti Tipsport, která se v Berouně mimo jiné zasloužila například o vybudováni aquaparku Tipsport Laguna nebo sportovního centra Eden V červenci 2020 jsme spustili unikátní projekt sdílených elektrokol. V Berouně, Králově Dvoře, Hýskově a Tetíně je v provozu 15 sdílených stanic a stovka elektrokol. Díky Nadaci Tipsport, můžou občané i návštěvníci regionu jezdit na elektrokolech prvních 15 minut každé jízdy zdarma.

COVID-19

Nadace Tipsport se zapojila do boje proti koronaviru na Berounsku i v celé České republice. Nadace věnovala městu Beroun čtyři tisíce vysoce kvalitních ochranných roušek i tisíce rukavic. Pomoc přišla v počátcích pandemie, kdy bylo velice těžké sehnat základní ochranné prostředky pro lékaře, pracovníky sociálních služeb i seniory. Právě jim byly roušky i rukavice distribuovány. Nadace pomohla i řadě neziskových organizací působících na Berounsku. V grantové pomoci v Covid krizi byla Nadace Tipsport sedmou nejaktivnější firemní nadací v ČR.

Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.