Trojanovice

Alej pod Ráztokou

Stromy, které ve spolupráci s obcí Trojanovice letos vysadíme na louce před bývalým hotelem Koksař, budou fungovat nejen jako přirozený prostředek pro lepší zadržování vody v krajině, ale také přírodní estetická bariéra mezi parkovištěm a silnicí. Celkem 17 stromů v „Aleji pod Ráztokou“ (čtrnáct lip, dva javory a jedna divoká třešeň) tedy potěší jak kolemjdoucí svou estetikou, tak majitele zaparkovaných aut svým stínem.

Samotná výsadba proběhne o víkendu 17. až 18. dubna. Další informace nalezente před samotnou akcí na webových stránkách našeho okrašlovacího spolku (https://www.oskycera.cz).

Pozn. 13.4.: Vzhledem k aktuálně platným omezením bohužel nemůžeme naši výsadbu pořádat jako hromadnou akci. Realizujeme ji tedy jen v okruhu členů našeho spolku a veřejnost rádi přizveme na další výsadbu, kterou plánujeme na podzim tohoto roku.