en / cz

Hostivice

Tree Avenue of Understanding/Alej porozumění

Alej porozumění s 68 listnatými stromy vysadili v sobotu 17. října odborníci z realizační firmy Paměť krajiny ve spolupráci s Nadací Partnerství, obcí Hostivice a Jeneč, partnery a diplomaty. Ti všichni společnými silami obnovili zaniklou chýňskou pěšinu, která byla od nepaměti spojnicí mezi Chýní a sousední obcí Jeneč. Fotky a videa z výsadby najdete zde.

Podporou výsadby 700 metrů dlouhé, javorové aleje pomohli diplomaté realizovat závazky svých zemí ke zmírňování dopadů klimatické změny. Společná akce také vyzdvihla význam spolupráce a porozumění států při zvládání globálních problémů a zapojování občanů do jejich řešení. Nové stromořadí navrátilo krajině její historický ráz a poslouží také jako zábrana proti silným větrům a erozi.

Původní pěšina, viditelná ještě na mapách z 19. století, byla rozorána v období kolektivizace a scelené pozemky byly využívány k zemědělskému hospodaření. Obnovou pěšiny došlo k rozdělení velkého lánu a podpoří se přirozený návrat živočichů do příměstské oblasti. Aby nedocházelo k lámání terminálů nově vysazených stromů, byly podél aleje instalovány berličky pro dravce.

Novou cestu budou moci využívat nejen místní, ale také poutníci přicházející od železniční zastávky v Jenči do františkánského kláštera Hájek.

Výsadbu uspořádalo město Hostivice ve spolupráci s Nadací Partnerství a pod záštitou ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Podílela se na ní také realizační firma Paměť krajiny.