Hostivice

Tree Avenue of Understanding/Alej porozumění

S velkou lítostí oznamujeme, že s ohledem na přísná hygienická opatřením jsme nuceni zrušit výsadbu Aleje porozumění v Hostivici v její dobrovolnické podobě. Stromy, na jejichž výsadbu jste přispěli a jsou už vyexpedovány, vysadí v původním termínu odborná firma bez účasti veřejnosti.Vysazené stromy opatříme vlajkami států, které se na výsadbu registrovaly, pořídíme fotografie každého z nich a umístíme je (spolu s video pozdravem od ministra zahraničních věcí ČR Tomáše Petříčka a organizátorů) ke stažení sem.Na ochranné kůly ke každému stromu také pověsíme dřevěnou destičku. Kdo si koupil strom a bude chtít na místo individuálně zajet a pořídit si vlastní fotografii u svého stromu, může se na destičku podepsat voděodolným fixem. Velmi si vážíme Vaší podpory a věříme, že Vás budeme moci na jaře pozvat alespoň na malý piknik v aleji s ministrem zahraničních věcí ČR Tomášem Petříčkem, starostkou obce Hostivice, františkány z kláštera Hájek a arboristou, který Vám ukáže, jak se o stromy pečuje v letech následujících po výsadbě.Alej porozumění s 68 listnatými stromy vysadí v sobotu 17. října diplomaté po boku občanů z Hostivice, Jenče a ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Společnými silami tak obnoví zaniklou chýňskou pěšinu, která byla od nepaměti spojnicí mezi Chýní a sousední obcí Jeneč.

Výsadbou 700 metrů dlouhé, javorové aleje pomohou diplomaté realizovat závazky svých zemí ke zmírňování dopadů klimatické změny. Společná akce má také vyzdvihnout význam spolupráce a porozumění států při zvládání globálních problémů a zapojování občanů do jejich řešení. Nové stromořadí navrátí krajině její historický ráz a poslouží také jako zábrana proti silným větrům a erozi.

Původní pěšina, viditelná ještě na mapách z 19. století, byla rozorána v období kolektivizace a scelené pozemky byly využívány k zemědělskému hospodaření. Obnovou pěšiny dojde k rozdělení velkého lánu a podpoří se přirozený návrat živočichů do příměstské oblasti. Aby nedocházelo k lámání terminálů nově vysazených stromů, budou podél aleje instalovány berličky pro dravce.

Novou cestu budou moci využívat nejen místní, ale také poutníci přicházející od železniční zastávky v Jenči do františkánského kláštera Hájek.

Výsadbu pořádá město Hostivice ve spolupráci s Nadací Partnerství a pod záštitou ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Podílet se na ní bude také realizační firma Paměť krajiny.

Přidejte se a podpořte výsadbu aleje!


- kupte si jeden strom za 5 000 Kč

- přispějte libovolnou částkou na organizační zajištění výsadby 

Filtr

Kdy:

17. 10. 2020

Typ výsadby:

alej

Organizátor:

Město Hostivice, obec Jeneč a Nadace Partnerství pod záštitou ministra zahraničí ČR Tomáše Petříčka

Kdo stromy vysadil:

diplomaté a dobrovolníci

Kdo o stromy pečuje:

Město Hostivice

 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.