en / cz

Olomučany

Alej života na Bačině

Zasadíme strom za každého člena našeho kroužku Dolesák. Výsadba stromů bude navazovat na stávající Alej života na Bačině, kde jsme loni za náš kroužek přispěli 1 stromem. Nové stromy budou navazovat na řadu stromů započatou v předchozích letech. Alej je vysazena kolem polní cesty, a rozděluje tak velkou zemědělsky využívanou plochu.
20.10.2021 budeme kopat jámy na stromy