Jelení u Nových Hamrů

Mýtinka

Rádi bychom vrátili krajině, o kterou se dlouho člověk nestaral, původní charakter sudetského pohraničí. Je naším záměrem rozšířit druhovou pestrost v místě o původní druhy, staráme se o louku, chceme vysadit solitérní listnaté stromy a alej starých sudetských odrůd ovocných stromů podél cesty na Chaloupky a k chalupě u lesa. Po původních staveních zůstaly v okolí ruiny. U těchto ruin stále rostou původní sudetské ovocné stromy, ale javory, nebo jasany. Tento ráz krajiny bychom rádi zachovali i u nás, tak aby i stromy byly pokračující vzpomínkou na zaniklou obci.