Lutín

NPŽP-výzva č.9/2019 Lutín

Realizováno dle odborného posudku "Obnova parku v Lutíně - listnaté stromy za finanční podpory SFŽP z NPŽP č. 9/2019. V rámci realizace byl doplněn park v Obci Lutín na ulici Jana Sigmunda na pozemcích p.č. 189/1 a 189/4 oba v k.ú. Lutín o 33 listnatých stromů. Podnět k využití dotačního titulu dala lutínská občanka paní Pavla Začalová. Vlastní výsadbu stromů provedli zaměstnanci Obce Lutín za odborného dohledu Ing. Malíka z Brodku u Prostějova.


Kdy:

24. 11. 2020

Typ výsadby:

zelená oáza

Organizátor:

Obec Lutín

Kdo stromy vysadil:

Obec Lutín
10 sázejících

Kdo o stromy pečuje:

Obec Lutín

Počet stromů:

33

Druhová skladba:

javor 13x
habr 6x
buk 3x
březovec 2x
sakura 8x
trnovník (akát) 1x

Finančně podpořilTato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.