Třebčín

NPŽP-výzva č.9/2019 Třebčín

Realizováno dle odborného posudku "Výsadba stromořadí v Třebčíně" za finanční podpory SFŽP z NPŽP č. 9/2019. V rámci realizace bylo vysazeno 30 ks habrů podél obecní polní cesty na pozemku p.č. 472/2 v k.ú. Třebčín, který je místní částí Obce Lutín. Vlastní výsadbu stromů provedli zaměstnanci Obce Lutín za odborného dohledu Ing. Malíka z Brodku u Prostějova.