en / cz

App

Kačerov

Obnova aleje

V datu od 28. do 31. 10. 2021 obnovíme alej jeřábů jedlých kolem části komunikace 31814 v Orlických horách v Kačerově u Zdobnice. Z původní jeřabinové aleje, která kolem horní části komunikace 31814 (od tzv. magnetického kopce až po rozcestí) byla vysázena, čítající cca 80 stromů, jich aktuálně zbývá asi 15. Většina stromů časem uschnula a byla bez náhrady odstraněna. Společně se sousedy z obce Kačerov máme záměr jeřabinovou alej obnovit původním jeřábem jedlým. Přestože pozemek nespadá do Památkové zóny Kačerov, o záměru hlasoval zapsaný spolek Údolí Kačerov a záměr jednomyslně podpořil. Záměr byl rovněž konzultován s panem starostou Zdobnice, opět s kladným výsledkem.