Hradec Králové

Podél vodotečí Hradec Králové

Dosázení stromů a keřů do dříve vysázených stromořadí podél vodotečí mezi místními částmi Hradece Králové - Pouchov, Pilezice, Slatina, Slezské Předměstí. Možno je sázet i v katastrech dalších místních částech HK - Pouchov, Rusek a Věkoše. Lze sázet solitéry i další formy. Napište, kde a jakou formu výsadby plánujete, zdarma dodáme stromy, kůly, pletivo, úvazky. Dovezeme na místo. Poskytneme techniku - zemní vrták atp. Pokud bude třeba účastní se i prcovník se zkušenotmi z výsadby.