en / cz

App

Pohořelice

Pohořelice, ulice Brněnská - dosadba dřevin

Cílem navržené výsadby je podpora biodiverzity na okraji intravilánu města Pohořelice a doplnění
kvalitních stromů do okolí pěší trasy. Stromy se stanou v budoucnu také důležitým potravním
zdrojem a vhodným hnízdištěm pro drobné ptáky. Přilákají i pozemní menší živočichy a různé
druhy hmyzu v době květu i zrání plodů. Navrženy jsou solitérní stromy, převážně ovocné, v
trávníků po obou stranách pěší trasy. Pouze v místě, kde jsou stromy umístěny v blízkosti
komunikace, bude k výsadbě využita plnokvětá forma třešně ptačky /Prunus avium´Plena´/, aby
nedocházelo k znečištění cesty padajícími plody. Pro realizaci projektu byly vybrány takové
dřeviny, které nevyžadují složitou následnou péči. Jedná se o jeřáb oskeruše /Sorbus domestica/
1ks, habr obecný /Carpinus Betulus/ 3ks, javor babyka /Acer campestre/ 3ks, třešeň pozdní
/Prunus avium ´KORDIA´/ 2ks, morušovník bílý /Morus alba/ 1ks, švestka domácí /Prunus
domestica/ 3ks, třešeň ptačí /Prunus avium/ 7ks, třešeň ptačí ´Plena´/Prunus avium ´Plena´/ 3ks.
Celkem bude vysázeno 23 ks stromů.
Dosadba bude mít jednoznačně příznivý vliv na životní prostředí lokality, na mikroklima i
pobytovou pohodu, nejen v upraveném prostoru, ale i v sousedících soukromých zahradách. Další
stromy v území rozšíří možnosti hnízdění ptáků na lokalitě.
Realizace probíhá na parcelách č. 7483 a 7486, které jsou ve vlastnictví žadatele o dotaci, tj. města
Pohořelice.