Helvíkovice

Sázíme novou lipovou alej

1. etapa výsadby stromořadí podél nového chodníku u místní komunikace a hlavní silnice I/11. Akce je součástí stavby Stezka pro pěší a cyklisty podél I/11, Helvíkovice. Výsadbou dojde k ekologické stabilitě území a navrácení lip do míst původní aleje, která byla dominantou obce více jak 100 let.