Mokré

Výsadba dřevin v obci Mokré

Obec Mokré na konci roku 2019 podala žádost do programu "Výsadba stromů" Státního fondu životního prostředí České republiky na vysázení 40 stromů v obci. Projekt byl schválen.

Projekt zpracovala Ing. Marie Novotná, která navrhla v centru obce výsadbu tří druhů kvetoucích stromů:
Amelanchier lamarckii - muchovník Lamarckův - 12 ks
Sorbus aria 'Magnifica' - jeřáb muk 'Magnifica' - 20 ks
Cydonia oblonga 'Vranja' - kdouloň obecná 'Vranja' - 7 ks
a Tilia cordata - lípa malolistá - 1 ks

Samotná výsadba stromů se konala ve dnech 17.10-18.10.2020. Stromy sázelo 36 osob, z toho 10 dětí, které opravdu pomáhaly. Druhý den bylo potřeba odklidit drny, uhrabat zeminu okolo stromů a vyvézt kameny, kterých bylo opravdu hodně. A také stromy pořádně zalít. Pomáhalo 11 osob, z toho 4 děti. Takže celkem se na výsadbě stromů podílelo 47 osob, 33 dospělých a 14 dětí.

Stromy byly vysázeny za odborného dohledu Ing. Marie Novotné, která se postarala o zastřižení větví, upevnění úvazků, dohlédla na ukotvení stromů.


Kdy:

17. 10. 2020

Typ výsadby:

alej

Organizátor:

Obec Mokré

Kdo stromy vysadil:

obyvatelé obce
47 sázejících

Kdo o stromy pečuje:

obec

Počet stromů:

40

Druhová skladba:

muchovník 12x
kdouloň 7x
jeřáb 20x
lípa 1x

Finančně podpořilTato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.