en / cz

App

Skuhrov nad Bělou

Výsadba stromů podél komunikace II/321 ve Skuhrově nad Bělou

Výsadba cca 300 ks habrů obecných ve dvou oblastech podél komunikace II/321 ve Skuhrově nad Bělou:
1) u společenského centra
2) u hasičské zbrojnice