en / cz

České Budějovice

Výsadba stromů v areálu VŠTE

V areálu se aktuálně nacházejí dřeviny vysazované v minulosti v rámci budování areálu. Jedná se zejména o exempláře břízy bělokoré, lípy malolisté, smrku pichlavého a borovice – mix druhů, dále vzrostlé exempláře thuya occ.“smaragd“. Zejména jehličnany, resp. smrky a thuye jsou za horizontem své životnosti a výhledově by měly být odstraněny. V areálu se nacházejí rovněž ojedinělé exempláře dřevin vysazované v rámci rozšiřování areálu v minulých letech. Jedná se zejména o javor a akáty. Zeleň v celém areálu by měla projít postupně komplexní revitalizací. Neperspektivní dřeviny na konci životnosti budou postupně nahrazovány novými výsadbami. Záměrem relizace je vytvořit díky vegetaci příjemné mikroklima zejména ve vnitrobloku areálu. Výsadba bude probíhat na 3 územích:

- Území č. 1 se nachází v zadní části budovy D u odpočinkové zóny a vjezdu na hlavní parkoviště.
Výsadba: 5 ks Quercus robur ‚Fastigiata‘ – sloupovitý dub.

- Území č. 2 je u hlavního parkoviště, u budovy knihovny (budova E) vedle veřejně přístupného „Oranžového hřiště“.
Výsadba: 16 ks Acer campestre – javor babyka.

- Území č. 3 se nachází u parkoviště u budovy H při vstupu do laboratoří.
Výsadba: 5 ks Quercus robur ‚Fastigiata‘ – sloupovitý dub.