en / cz

Dobříš

Výsadba stromů v lokalitě za Židovským hřbitovem

Předmětem projektu je výsadba stromů druhu Třešeň ptačí (5 ks), Dub zimní (10 ks), Javor mléčný (10 ks), Jeřáb oskeruše (5 ks) do lokality za Židovským hřbitovem. Jedná se o nákup sazenic, vyhloubení výsadbových jam, usazení sazenic, instalace kotvení a vytvoření zálivkových mís. Dále bude instalována ochrana báze kmenu proti mechanickému poškození a proveden nátěr proti okusu. Jedná se o rekreační lokalitu určenou k vycházkám, kde doplněním stromů vznikne přírodní alej. Do projektu bude zapojena nezisková organizace Junák - český skaut, středisko prof. Oliče Dobříš, která se bude podílet na výsadbě stromů. Výsadba bude provedena v říjnu 2021.