Benátky

Zelená pozorovatelna

Předmětem projekčních prací bylo vytvořit koncepci návrhu zeleně, která by poskytovala úkryt a potravu pro živočichy, hmyz a ptáky. Zároveň utvořila ochranu před poryvy větru a určité soukromí pro návštěvníky. Ze stromů jsou voleny, lípa jako náš národní strom, javory babyka, ovocné dřeviny na vysokokmenných tvarech, dále lísky, dříny, muchovníky.., které by právě měly zpříjemnit pobyt nejen dospělým, ale i dětem, kterým by jistě bylo příjemné utrhnout si po výšlapu na pozemek i něco dobrého. Protože by mělo být zbudováno i ohniště z přírodních kamenů, je kolem navržena treláž s maliníky a ostružiníky, která by vytvořila jakousi ,,jedlou zástěnu,,. Pro odpočinek a rozjímání jsou navrženy pod stromy přírodní hranoly. Pro zpestření pohledu a umocnění vědomí navazujícího pole je navržena výsadba máku a kopretin a do travnaté plochy pak pás jarních cibulovin.