en / cz

Aby rostly, potřebují péči

Výsadbou vše teprve začíná. O stromy je potřeba řádně pečovat.

Jak na to
Na co si dát pozor
Jak je to s kácením?

Pečovat o strom se vyplatí

Jsou svědky naší historie, dávají krajině nezaměnitelnou tvář a navíc mají řadu nevyčíslitelných přínosů. Stromy poskytují stín, domov pro všemožné organismy, ochlazují okolí, pomáhají zadržovat vodu v krajině nebo chránit půdu před erozí. Abychom mohli dary stromů přijímat, musíme o ně pečovat.

Péče o nově vysazené i vzrostlé stromy je stejně důležitá jako jejich výsadba. I proto je součástí iniciativy Sázíme budoucnost tradiční anketa Strom roku, která představuje příběhy stromových velikánů a pomáhá v péči o ně.

Stromy mají i finanční hodnotu. Dokázali byste odhadnout, jakou cenu má vzrostlý strom? U dospělých stromů se finanční hodnota pohybuje i v řádu 100 tisíců korun. Chtěli byste si to vypočítat přesně pro konkrétní strom? Můžete zde.

Jak se o stromy starat?
Kolik čeho a kdy potřebují

Časté chyby
a příklady dobré praxe

O jakýchkoliv úpravách by měl vždy vědět vlastník stromu. Větší zásahy by měly být provedeny odborníkem nebo pod jeho dozorem!

Zálivka

Zálivka
  • Zaléváme spíš méně často větším množstvím vody (vždy s ohledem na aktuální klimatické podmínky)
  • Zaléváme konví či hadicí s růžicí, ne pod tlakem
  • A to vodou odstátou, ideálně dešťovkou - bez chemikálií

Řez

Řez
  • V každém období života strom potřebuje jiný druh řezu
  • Zásadní je odborné provedení řezu
  • Certifikovaní Arboristé vám s tím pomohou

Ochrana

Ochrana
  • Ochrana před uhutněním půdy
  • Ochrana kmene a terminálu před poškozením
  • Ochrana nesmí být sama příčinou poškození

Rok 0 - výsadba

Intenzivní pozornost, stromy děti

0—3 roky mladý strom ve fázi ujímání

0—3 roky mladý strom ve fázi ujímání

Zálivka

Zálivka
Množství: cca 40—60 litrů Interval: cca 8—10x za vegetační období (tzn. od jara do podzimu). Tedy zhruba každých 14 dnů.

Řez

Řez
Zakládací řez pro založení architektury stromu, formování koruny do klasického tvaru pro daný druh stromu.

Ochrana

Ochrana
Vytvoření zálivkové mísy, kotvení na 2—3 kůly, ochrana proti okusu, před sluncem (rákos / nátěr), odplevelení výsadbové mísy. 

3—5 let aklimatizovaný mladý strom

3—5 let aklimatizovaný mladý strom

Zálivka

Zálivka
Po obvodu koruny, ne ke kmeni. Množství: cca 80—100 litrů. Interval: cca 3—5x za vegetační období (tzn. od jara do podzimu). Tedy zhruba každý měsíc. 

Řez

Řez
Výchovný řez pro odstranění poškozených a nevhodně rostoucích větví, upravení do charakteristického tvaru koruny.

Ochrana

Ochrana
Obnova zálivkové mísy, odstranění úvazů. Kůly ponechte jako prevenci před poškozením (např. při sekání a spálení sluncem).

Osamostatnění, stromy dospělí

6 let dospívající

6 let dospívající

Zálivka

Zálivka
Po obvodu koruny, ne ke kmeni. Omezujeme zálivku, aby si strom přivykl na přirozené podmínky.

Řez

Řez
Výchovný řez pro odstranění poškozených a nevhodně rostoucích větví, upravení do charakteristického tvaru koruny, vytváření průchozí výšky 2,5 m a průjezdní 4,5 m.

Ochrana

Ochrana
Ochrana před uhutněním půdy kolem kmene. Odstranění kotvení.

dospělý

dospělý

Zálivka

Zálivka
Zálivka minimální/žádná. Je užitečná pouze v případě vysokých teplot, a to po obvodu koruny.

Řez

Řez
Zdravotní řez. Jednou za 5 až 10 let, odstranění poškozených, suchých nebo nevhodně rostoucích větví. Do stromu nezasahujeme v době hnízdění.

Ochrana

Ochrana
Ochrana před uhutněním půdy kolem kmene. Při manipulaci s půdou v okolí stromu dejte pozor na poškození kořenů (stavba, orba). Nezapomeňte, že co vidíte nad zemí, se skrývá i pod zemí.

Stáří a dožití

senescentní

senescentní

Zálivka

Zálivka
Bez zálivky.

Řez

Řez
Stabilizační. Snížení těžiště a náporových ploch koruny. Do stromů nezasahujeme v době hnízdění.

Ochrana

Ochrana
Ochrana před rozlomením (vazby, podpěry), vyhlášení památným stromem. Podpora života různých druhů organismů.

Kácení, kdy, proč

Stromu trvá desítky let dosáhnout dospělosti. Jeho přínosy přitom pocítíme už po pár letech. Proto by jejich kácení mělo být vždy až tou poslední možností! Především je potřeba o stromy pečovat. 

Clonění stromu ve výhledu, spadané listí nebo plody nejsou důvodem ke kácení. Stejně tak se i nové stavby mohou přizpůsobit vzrostlým stromům, které se jim odvděčí stínem a chládkem. Ruku na srdce, opravdu je kácení nezbytné?

Opodstatnění pro kácení

V případě ohrožení zdraví občanů a majetku v důsledku nevyhovující provozní bezpečnosti stromu. Např.
Poškození bleskem či živelnou katastrofou.
Poškození bleskem či živelnou katastrofou.
Poškození, rozlomení (pod tíhou sněhu/ovoce).
Poškození, rozlomení (pod tíhou sněhu/ovoce).
Povolená novo-výstavba nebo poškozování stavby kořeny či větvemi spadenými větrem.
Povolená novo-výstavba nebo poškozování stavby kořeny či větvemi spadenými větrem.
Při opravě technických sítí.
Při opravě technických sítí.

Chcete kácet? Potřebujete povolení

Kácení stromů lze provádět podle zákona číslo 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, 8. odstavce, pouze v období takzvaného vegetačního klidu (od začátku října do konce března), nejlépe pak v období zimním, kdy stromy ukládají živiny do kořenů a jejich pokácení je nejšetrnější.

Byť zákon neupravuje povinnost kácení stromů odborníkem na soukromé zahradě či parcele, neznamená to, že jde o jednoduchou záležitost. U zcela nezkušených „dřevorubců“ může jít dokonce o hazard.

Bez povolení nelze kácet stromy a keře patřící do významného krajinného prvku (historické zahrady a parky, aleje, mokřady, meze, remízky apod.) a stojící v chráněném území, případně jsou dokonce označené jako památné. Ke kácení dřevin je zpravidla potřeba povolení. To lze vydat jen ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.

Bez povolení lze také kácet stromy a keře, jejichž „stav zřejmě a bezprostředně ohrožuje život či zdraví nebo může způsobit hmotnou škodu značného rozsahu“.  ...

Na co si dát pozor?

Ano

Ano

Ne

Ne

Nezalévat vodou pod tlakem, ale ideálně odstátou dešťovou vodou z konve (nebo hadice s růžicí), ne přímo ke kmeni, ale po obvodu koruny. Proč?

Aby nedocházelo k vymývání drobných složek půdy a obnažení kořínků při povrchu. Pokud drobné kořeny zaschnou, odumírají a dále neplní svou funkci, čímž strom přichází o svou pracně vybudovanou možnost příjmu živin a vody.

Ano

Ano

Ne

Ne

Neodplevelovat výsadbovou mísu chemicky, ale výhradně mechanicky. Proč?

Kořeny jsou důležitou součástí dřevin. Zajišťují jim přísun vláhy, organických látek i stabilitu. Při použití chemie by mohlo dojít k poničení kořenového systému stromu, což by mohlo mít fatální důsledky pro celý strom. Plevele se zbavujeme, aby vláhově nekonkuroval kořenům stromu. Jeho odstraňování má smysl minimálně po dobu tří let, poté už by strom měl mít dostatečně vyvinutý kořenový systém a poradí si sám.

Ano

Ano

Ne

Ne

Vpichy, narušení kůry, poškození při sekání křoviňákem. Proč?

Kmen stromu má řadu funkcí. Slouží jako opora, zásobárna živin a pomocí svých cév transportuje živiny z kořenového systému až do jednotlivých listů. Proto je velmi důležité zejména v prvních letech po výsadbě ochraňovat kmínek před vnějšími vlivy. Ten bývá často narušen právě při odplevelování výsadbové jámy, nebo sekání trávníků strunovou sekačkou, která se okolo kmene obtočí a kůru naruší. Pokud strom včas ránu nezacelí, mohou se do ní dostat houbová onemocnění, což může narušit další vývoj stromu.

Ano

Ano

Ne

Ne

Spadané listí není odpad, není potřeba jej na podzim odstraňovat. Proč?

Stromy v zimě spí a šetří vodou. Zmrzlou ji nedokáží využít, a tak listí shazují. Takto se zbavují také škodlivin, které za celý rok nachytaly. Pokud nemáte rádi podzimní hrabání, potěšíme vás. Opadané listí na podzim ničemu nevadí, chrání strom před promrzáním půdy a ještě slouží jako úkryt drobným živočichům. Listí ale doporučujeme shrabat na jaře, aby se zabránilo plísňovým onemocněním.

  < 1 2  > 

Další projekty

Veganské a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodí.
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.
Nastavení