en / cz

O iniciativě

Sázíme spolu 10 milionů stromů pro odolná města a zdravou krajinu. Podívejte se, s kým a jak na tom pracujeme.

Jak jsme začali sázet budoucnost

Za zrodem iniciativy Sázíme budoucnost stál úspěch kampaně Stromy svobody, kterou   Nadace Partnerství přispěla k oslavám 100 let Československa. V hledání stromů pamětníků, v síle příběhů předků, kteří je vysazovali, i ve výsadbě nových stromů na podzim 2018 (celkem jich bylo 7 755) jsme opakovaně zažívali obrovskou energii i vztah lidí k rodnému místu symbolizovaného stromem. Začali jsme přemýšlet, jak překlopit energii spojenou s minulostí do pozitivní iniciativy zaměřené na budoucnost. V kontextu dnešní klimatické výzvy. Protože stromy jsou nejen pozitivní symboly. Jsou účinným nástrojem, jak zmírňovat dopady změn klimatu. 

Rozhodujícím impulzem pro celý náš tým i pro mě samotného byla atmosféra mezi pěti sty účastníky výsadby stolipé Aleje svobody pod Řípem ke stému výročí Československa v sobotu 17. listopadu 2018. I když jsme měli jámy připravené, pěkně jsme si všichni mákli, abychom zatloukli kůly do vyprahlé, utužené půdy a vysazenou lípu pěkně upevnili a pořádně zalili. Uvědomili jsme si nejen to, jak zoufale zeleň v zemědělské krajině chybí, ale i jak bude těžké vysazené stromy udržet, aby přežily.
 
Když jsem pak stál na dohled od hory praotce Čecha na improvizovaném pódiu z balíků slámy a děkoval těm stovkám lidí ze všech koutů republiky, od školáků, přes skauty, bankéře, zástupce firem, politiky a řady místních, měl jsem nesmírnou chuť a potřebu tuhle lidskou energii vzít a přesměrovat ji dál. Do něčeho většího, co pomůže změnit nezdravou krajinu zemí Koruny české. V tu chvíli ze mě vypadlo, že bychom chtěli vysadit 10 milionů stromů. Za každého Čecha a Češku jeden, společně hlavou, srdcem i rukama.

Přiznám se, že jsme se potom té ambice trochu lekli. Po velkém vypětí s dosažením cílů Stromů svobody jsme začali propočítávat, nakolik je to reálné zavázat se k číslu 10 milionů. Odhadujeme, že tento cíl představuje přibližně zdvojnásobení dosavadního počtu stromů vysazovaných u nás mimo les. 
 
Zlom nastal někdy v únoru, když se předseda naší správní rady Jirka Francek o záměru zmínil ministru Brabcovi. Ten se pro tuto vizi nadchnul a podpořil ji zapojením resortu životního prostředí. Než jsme ale kampaň ohlásili, svolali jsme ještě kompetentní odborníky, neziskovky, zástupce obcí i státních institucí, abychom si s nimi ověřili reálnost záměru vysadit 10 milionů stromů mimo les během 5 let a podmínky, za jakých je ho možné uskutečnit. Dubnový kulatý stůl nám pomohl narýsovat základy iniciativy Sázíme budoucnost.

Na tento úkol nechceme, ani nemůžeme být sami. Máme oporu v Ministerstvu životního prostředí, které nám pomáhá rozplétat složité financování i zákony. Stojí za námi aktivní starostové, pedagogové, spolky, zodpovědné firmy, vážení odborníci i nakažliví nadšenci. Pokud se do toho pustíme společně, nemůžeme selhat.
 
Chceme ale, aby budoucnost svou i dalších generací mohl sázet skutečně každý. Vytváříme hnutí občanů a institucí, kteří společně budou měnit tvář naší krajiny a měst. Chceme propojit všechny, kdo už stromy sázejí, a zvednout ze židlí další, kdo chtějí pomoci a hledají cesty jak.
 
Víme také, že zvlášť s ohledem na sucho je nutné stromům věnovat dlouhodobou péči, která musí být garantována už při plánování výsadeb. Aby dnes vysazené stromy mohly dělat radost a přinášet užitek i v dalším století, musíme si uvědomit, že samotné pořízení vzrostlého stromu a jeho výsadba představuje pouze třetinu celkových nákladů do doby, než se bezpečně ujme.
 
Připojte se se svými projekty a zasaďte budoucnost svých dětí, vnuků, rodných obcí, krajiny a domova, které máte rádi.

Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.


Miroslav Kundrata

Je spoluzakladatelem Nadace Partnerství, kterou vedl 25 let do dubna 2019, kdy od něj převzal výkonné řízení Petr Kazda. Pod jeho vedením dokázala Nadace Partnerství podpořit přes 3600 projektů částkou 440 milionů Kč. Směřoval nadaci k tomu, aby žila svoji misi mj. tím, že uskutečnil vizi uhlíkově neutrálního areálu Otevřená zahrada. Věří, že změnu je možné dosáhnout kritickým množstvím pozitivních příkladů. Podílel se také na projektech Veronica v rodné obci Hostětín, do které nasměroval v roce 2010 návštěvu prince Charlese. Nyní se věnuje strategickému rozvoji a klíčovým projektům, jako je iniciativa Sázíme budoucnost. Nadace Partnerství #sazibudoucnost

Vlastníkem značky je Nadace Partnerství

Značka Sázíme budoucnost je apolitická a jako taková nesmí být použita za účelem prezentace politických stran a konkrétních politiků.

Ostatní subjekty zapojené do iniciativy Sázíme budoucnost souhlasí s šířením a zachováním dobrého jména značky a dále se zavazují, že při jeho použití nebylo vynaloženo více prostředků a úsilí k prezentaci zeleného přístupu než ke skutečnému naplnění samotné podstaty.

Cíle iniciativy

Za každým vysazeným stromem se skrývá spousta práce. Podívejte se, co chceme a co pro to děláme.

Vysadit 10 milionů stromů

Chceme propojovat všechny, kdo v republice sázejí stromy. Ať už jsou to obce a města, spolky, státní instituce, firmy, školy, zemědělci nebo vlastníci pozemků, dobrovolníci i dárci. Jedině společně totiž můžeme dosáhnout cíle vysazení 10 milionů stromů mimo les, během následujících 5 let. Chceme tak pomoci zchladit česká města a podpořit odolnost české krajiny vůči dopadům klimatických změn.

Finance na výsadby

Posouváme možnosti financování stromů na nižší větve, aby byly dostupnější a srozumitelnější. Dáváme dohromady veřejné, nadační i soukromé zdroje, které prezentujeme na jednom místě. Finance dárců transparentně a efektivně dostaneme tam, kde stromy nejvíce chybí.

Kvalitní výsadby a péče

Výsadbou stromů práce nekončí, právě naopak. Aby dnes vysazené stromy přežily do příštích let, musíme se postarat o jejich důslednou a dlouhodobou ochranu i zálivku. Stejný důraz je potřeba klást i na vhodnou druhovou skladbu a místo, protože řada původních dřevin nemusí již extrémy počasí do budoucna ustát. Inspirací v péči o stromy je nám i tradiční anketa Strom roku, která je součástí iniciativy Sázíme budoucnost. 

Umožnit spolupráci

Dáváme na jedno místo informace o dostupnosti financování i metodické a legislativní podpoře výsadeb. Nabízíme prostor pro setkávání těch, kdo hledají pomoc, pozemky nebo zdroje s těmi, kdo je nabízejí. Chceme podpořit sdílení kapacit a znalostí skrze příklady dobré praxe a inspirativní příběhy mužů a žen, kteří sázejí stromy.

Změny zákonů

Stromy v ulicích, podél cest i na polích prohrávají ve střetech s často protichůdnými resortními zákony a předpisy. Proto pracujeme na odstraňování legislativních a dalších bariér, které brání výsadbě nových stromů i zachování stávajících.

Kdo je v tom s námi?

Sami bychom to nezvládli. Do projektu je zapojená celá řada dalších skupin a organizací, firem i jednotlivců. Přidejte se i vy!

Naši partneři
Veganské a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodí.
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.
Nastavení