en / cz

Alej Končiny

Zelené srdce z.s. a obec Hlavenec

 

V sobotu 21. listopadu spolek Zelené srdce s přáteli vysadil dubolipovou alej v polích v lokalitě Končiny v katastru Kostelního Hlavna s krásným výhledem na Hlavenec.

Alej podél polní cesty se v budoucnu stane významným krajinným prvkem, jehož funkce bude nejenom estetická, ale především ekologická. Zpevní půdu a zabrání její erozi, zvlhčí místní mikroklima, stane se zdrojem kyslíku, poskytne stín procházející zvěři i turistům, potravu hmyzu a útočiště drobným živočichům a ptákům.

„Dokázali jsme vysadit 50 stromů včetně ukotvení, zálivky, založení zálivkových mís, zamulčování, instalace chrániček, pletiva, osetí pásu pod stromy luční směsí, ukotvení dvou bidel pro dravce… To opravdu není málo,“ popisuje Andrea Vrtišková ze spolku Zelené srdce.

 „Samozřejmě nás čeká pár let důležité údržby, ale to zvládneme. Věřím, že za pár let už budeme procházet nebo na kole projíždět pod košatými korunami. Věřím, že jsme pro naše vnoučky udělali krásnou věc, že jsme udělali krásnou věc pro celou planetu,“ dodává.

AK.jpg

Źivotní cesta

Významné poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří v dnešní nelehké době věnovali kus svého času, kus své životní cesty, právě pro tuto akci a také dárcům, kteří na výsadbu přispěli finančně.

Na akci se podařilo získat grant 34 302 Kč na nákup stromů od Nadace rozvoje občanské společnosti podpořený společností ŠKODA AUTO. Na nákup pomocného materiálu (tlakově mořené dřevěné kůly, půdní kondicionér Terracotem, plastové chráničky, lesnické pletivo, drobný spojovací materiál, úvazky, doprava stromů a materiálů, hloubení jam, dovoz štěpky… přispěli: obec Hlavenec, obec Kostelní Hlavno, Honební společenstvo Hubert, ASTRA zahrady s.r.o., Jirka Vrťa.

Velký dík patří také soukromému zemědělci panu Luboši Čamkovi z Kostelního Hlavna, který poskytl pro výsadbu aleje vlastní pozemek. Do budoucna si přejme víc takto osvícených majitelů pozemků ve volné krajině.

Zelené srdce z.s. a
obec Hlavenec

Programy spolku Zelené srdce jsou zaměřeny na ochranu drobných památek, krajiny a přírody, vztahu člověka k nim, ale také vztahu člověka k člověku.


ČSOP Klenice
Dobrovolníci oživili přírodu Českého ráje
Téměř 50 lidí se sešlo uplynulou sobotu v Libošovicích, aby pomohli navrátit přírodě kus zemědělské půdy a zlepšit podmínky pro život organismů v CHKO Český ráj.
číst příběh 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.