en / cz

Stromy a změna klimatu

Možná právě vámi vysazený strom poskytne v budoucnu stín obyvatelům rozpáleného města. Možná právě vámi obnovený remízek pomůže zadržovat potřebnou vodu.

Proč je zvyšování emisí problém

Klima se v průběhu doby vždy měnilo, avšak tentokrát je z měření jasné, že k oteplování planety převážnou měrou přispívá lidská činnost. Z tohoto důvodu je nezbytné se zaměřit na odstranění příčiny, tj. snížení koncentrace CO2 a dalších skleníkových plynů v atmosféře. Jedná se o globální problém, který bude vyžadovat celosvětové zapojení a spolupráci každého z nás. V ČR se jako zásadní v této oblasti jeví přechod od fosilních paliv využívaných v energetice směrem k obnovitelným zdrojům a nízkouhlíkové energetice. Přineslo by to s sebou mimo jiné mnoho dalších výhod jako například zlepšení kvality ovzduší.  

Sucho, horko, extrémní jevy

Změna klimatu s sebou přináší mnoho negativních důsledků, které můžeme u nás pozorovat již dnes. Přetrvávající sucho ohrožující úrodu zemědělců i naše lesy, snižování hladiny spodních vod, tropické dny a noci ve městech, která se stávají neobyvatelnými. Svým chováním může společnost dopady změny klimatu mírnit. Zároveň se však musíme umět měnícím se podmínkám přizpůsobit.

Jak pomohou stromy?

Ochlazují své okolí  
Díky stínu a odparu vody z listů dokáže strom ochladit své okolí o několik ºC.
Zvlhčují vzduch  
V létě dokáže strom odpařit až 400 litrů vody denně, čímž příznivě ovlivňuje vlhkost a vzdušnost lokálního mikroklimatu.
Poskytují stín  
Zejména v letních vedrech poskytujou koruny stromů příjemný stín. Ten je mnohem kvalitnější než třeba stín pod plachtou či slunečníkem díky mnohovrstevnaté koruně stromu plné listů. I stromy s poměrně řídkou korunou dokážou odrazit až 80 % slunečního záření.
Filtrují prach  
Vzrostlý listnatý strom dokáže zachytit až 2 tuny prachových částic za rok, které postupně odvede do půdy. Tím nám zvláště ve městě může zásadně pomoci s kvalitou ovzduší.
Chrání nás před hlukem  
Stromy dokáží tlumit vibrační vlny (třeba zvuku dopravy), a tím nás pomáhají chránit před hlukem.
Umožňují zasakování vody  
Není-li půda kolem stromu příliš zhutněná, strom pomáhá díky svému kořenovému systému zasakovat dešťovou vodu. To přispívá mimo jiné k doplňování podzemních zásob vody.
Zlepšují kvalitu půdy  
Stromy ji svými kořeny provzdušňují a poskytují prostor pro organismy potřebné k obnově půdy, které z průmyslově obdělávaných polí takřka zmizely.
Ukládají CO2 do dřevní hmoty  
Během procesu fotosytnézy stromy ukládají do dřevní hmoty molekuly oxidu uhličitého, zachyceného ze vzduchu. Tím nám pomáhají snižovat koncentrace tohoto plynu v atmosféře a bojovat tak s globálním oteplováním.

Další projekty

Veganské a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodí.
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.
Nastavení