en / cz

Na jaře ukliď, na podzim zasaď

Ukliďme Česko & Sázíme budoucnost

 

Nadace Partnerství spojila síly s Ukliďme Česko. V rámci společné kampaně ''Na jaře uklidíme, na podzim zasadíme'' chtějí motivovat lidi nejen k úklidu ve svém okolí, ale také k výsadbám stromů ve městech a volné krajině v rámci iniciativy Sázíme budoucnost.

„Sázíme budoucnost podporuje všechny, kdo v České republice sází stromy. Ať již se jedná o obce, aktivní jednotlivce, spolky, firmy, veřejné instituce, jsme schopni nabídnout širokou škálu podpory - od metodické, finanční až po legislativní. Cíl navrátit do české krajiny 10 milionů stromů, za každého občana jeden, s sebou nese poselství o významu stromů, ale i důležitosti spolupráce a aktivního zapojení všech bez rozdílu při řešení komplexních environmentálních problémů, kterým naše společnost v dnešní době čelí. Iniciativa také podporuje vznik unikátní databáze, shromažďující informace o výsadbách jako např. o druhové skladbě, lokalitách, nebo subjektech, které nejčastěji výsadby organizují,“ popisuje cíle iniciativy koordinátorka Barbora Chmelová.
 
Ať již organizujete výsadbu, chcete jako dobrovolník přiložit ruku k dílu, nebo jste třeba majitel pozemku, který nabízíte pro výsadbu, na webu www.sazimebudoucnost.cz naleznete veškeré potřebné informace. Můžete zde v pár krocích zaregistrovat do interaktivní mapy svou výsadbu, přečíst si inspirativní příběhy, nalézt kvalitně zpracované manuály, informace o možnostech financování, nalézt pozvánky na plánované akce a mnoho dalších informací.


Uklízíte? Začněte i sázet!

Zažádejte si do 31. července 2021 u Nadace Partnerství o grant na výsadbu stromů ve výši 10 - 60 tisíc a zapojte se do celonárodní iniciativy Sázíme budoucnost. Žadatelé, kteří se v roce 2021 zaregistrují do dobrovolnické úklidové akce Ukliďme Česko, budou při hodnocení žádostí zvýhodněni! Stačí, když do grantového formuláře napíšete ''Jsme zaregistrovaní v Ukliďme Česko''. Rozhodujícím faktorem je kvalita podaných žádostí a splnění podmínek Výzvy, jejíž plné znění naleznete na webu Nadace Partnerství.
 
Účelem grantu je podpora výsadby stromů ve volné krajině a okrajích obcí za podpory široké veřejnosti, která tak může aktivně přispět k podpoře zadržování vody, rozvoji biologické rozmanitosti i podpoře adaptace krajiny na změnu klimatu. Více informací najdete na webu Sázíme budoucnost.
 
V rámci společné kampaně byl v Nadaci Partnerství na jaře zřízen pytlomat a dobrovolnicí spolu se zaměstnanci Nadace zvelebili okolí Špilberku. Další společné akce jsou v plánu.

Ukliďme Česko
& Sázíme budoucnost

Nadace Partnerství spojila síly s Ukliďme Česko.


Vladimír Kořen
Plantings in Říčany
400 trees and almost 13,500 shrubs were added to the landscape around Říčany near Prague in 2019.
read a story 
We use cookies to enhance your experience. By clicking “Got it!” you agree to our Privacy & Cookies Policy.