en / cz

často kladené dotazy

Toto číslo je především symbolické: chceme za každého obyvatele - s každým jedním z vás - vysadit jeden strom mimo les. A to do pěti let. Stromy jsou totiž nejlepší klimatizací pro přehřátá města, krajině vracejí schopnost zadržovat vodu a pomáhají nám tak adaptovat se na změny klimatu.
Sami to nezvládneme. Chceme propojovat všechny, kterým není naše životní prostředí lhostejné a chtějí pro něj něco aktivně udělat. Ať už nabídnout pozemek, zorganizovat výsadbu, strom vysadit nebo se o něj následně starat.
Zapojit se může každý - jednotlivci, spolky, školy, obce, zemědělci i firmy.

Můžete naplánovat výsadbu stromů a tu zaregistrovat na náš web. Registrujeme výsadby v centrech obcí, ale také ve volné krajině. Jedinou výjimkou, kterou neregistrujeme, jsou lesnické výsadby spojené s obnovou lesa. Z výsadeb na lesní půdě počítáme pouze remízky do 500 m² a větrolamy. Druh stromu není rozhodující, je tedy možné registrovat i výsadby ovocných stromů.

Druhou možností je vyhledat si na stránkách výsadby ve vašem blízkém okolí, ke kterým se můžete jako dobrovolník připojit.

Nabídnout můžete vedle pomocné ruky také pozemek k výsadbě nebo můžete o nově vysazené stromy pečovat.

Kdo nemá čas sázet, ale považuje stromy za smysluplné, může přispět na konkrétní výsadby a následnou péči o ně. Finanční příspěvky je možné zaslat na účet Nadace Partnerství (994404-0449065015/0800) nebo darem přímo přes náš web. Speciální nabídku máme pro firmy, oceníme zapojení dalších partnerů.

Budeme také rádi, pokud budete informace o kampani dále šířit, aby se myšlenka dostala k co nejvíce lidem. Třeba i sdílením přes náš facebook nebo instagram.
Do začátku vám nejlépe poslouží tyto tři odkazy. Kde požádat o finance, jak sázet a co udělat pro následnou péči.
Vegan and gluten free🍪! Our cookies are not harmful.
We use cookies to enhance your experience. By clicking “Got it!” you agree to our Privacy & Cookies Policy.
Settings