en / cz

App

Chcete sázet?

Žádný učený ze stromu nespadl. Poradíme, s čím začít a na co si dát při pořádání výsadby pozor. Také zde najdete odkaz na vše, co byste pro výsadbu mohli potřebovat.

Sháníte dobrovolníky?

Organizujete výsadbovou akci a sháníte na ni dobrovolníky? Můžete ji inzerovat na našem webu. Pro zadání akce do databáze vyplňte registrační formulář.

Organizace výsadby
krok po kroku

Máte místo pro výsadbu?

Ano, budu sázet na svém pozemku. Na co si dát pozor?    
Pokud sázíte blíže než 3 metry od hranice pozemku, potřebujete souhlas majitele sousedního pozemku (pokud stromy nepřesahují výšku 3 metry, postačí 1,5 metru).
Ano, mám povolení majitele  pozemku, na kterém budu sázet. Čemu věnovat pozornost?  
Vlastníkem dřeviny je majitel pozemku. Pokud chcete sázet na cizím pozemku, sežeňte si souhlas majitele. Jak může vypadat? Třeba takto. Máte zájem sázet na pozemku v okolí, ale nevíte, kdo je vlastníkem? Najděte si jej v katastrální mapě.
Ne, místo teprve hledám. Kde mohu nějaké najít?    
Místo k  výsadbě může poskytnout odbor životního prostředí příslušného města. Plochy urřené pro výsadbu stromů, kupříkladu v rámci náhradních výsadeb, jsou mnohdy již předem vybrána a zaznamenána v  územním plánu obce. Pokud ne, zeptejte se sousedů a spolků v okolí, zda by o výsadbu na svém pozemku neměli zájem. Můžete se také podívat do mapy na našem webu, zda v ní nejsou nabízeny nějaké pozemky nebo využijte naší facebookovou skupinu.
Nejsou v místě vaší plánované výsadby inženýrské sítě?   
Zkontrolujte si, zda v místě vaší plánované výsadby nejsou pod nebo nad povrchem inženýrské sítě. Koruna nebo kořeny mohou vrůstat do ochranného pásma, nebo naopak rekonstrukce sítí může způsobit poškození stromu. Nejpřesnější informace o inženýrských sítích má příslušný odbor územního plánování, ale jejich existenci lze ověřit také online (ČEZ, RWE, E-ON, vedení vodovodů a kanalizací apod.).

Víte, které druhy stromů chcete sázet, zda jsou vhodné pro dané místo a dostupné jejich sazenice?

Ano. Zvolil jsem vhodnou druhovou skladbu. Jak se mohu ujistit?  
Dřeviny mají různé nároky na vláhu, teplotu, množství srážek a světelné podmínky. V  souvislosti se současnými změnami klimatu je třeba dbát na vhodný výběr druhu a řádnou povýsadbovou péči (zalévání, zdravotní řez apod.). Do krajiny je potřeba vždy sázet druhy původní, případně zdomácnělé.
Ne, chci poradit s výběrem dřevin.  
Nejčastější druhy uvádíme v manuálu výsadby pro příslušný typ výsadby (remízek, větrolam apod.). Ujasněte si, který typ budete sázet, a podle toho vyberte příslušné druhy. V  případě výsadeb většího rozsahu si nechte s návrhem poradit od zahradního architekta.

Budete sázet sami nebo ve skupině?

Budu sázet sám.  
Poklona k výtečnému rozhodnutí! Může to být fuška, ale zajisté i zábava. Nezapomeňte následně svou výsadbu zaregistrovat na náš web, abychom byli zase o sazenici blíže k našemu cíli.
Chci akci uspořádat pro skupinu, ale zatím ji nemám. Jak ji mohu najít?  
Dejte o své akci vědět svým známým a okolí všemi možnými způsoby. Zaregistrujte akci na našem webu a my vám ji pomůžeme propagovat směrem k dobrovolníkům. Sdílejte událost na sociálních sítích.
Chci akci uspořádat pro skupinu, se kterou jsme již v kontaktu.  
Ve skupině přátel, jde práce vždy lépe od ruky! Využijte skupiny třeba pro sdílení náčiní a materiálu, usnadní vám to přípravy. Doporučujeme vytvořit společnou událost, skrze kterou můžete sdílet potřebné informace.

Máte zajištěné sazenice?

Ano, sazenice jsem si obstaral. Na co si dát pozor?  
Při výsadbě vzrostlého (např. 2,5 m vysokého) stromu se obraťte na specializované školky. Strom bude již vzrostlý a bude mít okamžitý efekt. Tyto stromy je vhodné použít do alejí, větrolamů, i jako solitéry. Některé školky jsou ale jen velkoobchodní a prodávají výhradně městům, obcím a firmám.
Ne. Kde je mohu sehnat?  
Sazenice je vhodné kupovat ve specializovaných firmách v okolí vašeho bydliště, kde si sadební materiál i sami pěstují. Sazeničky jsou takto zvyklé na klimatické podmínky a mají lepší předpoklad pro uchycení. Při koupi dávejte pozor na jejich zdravotní stav, terminál a kořenový systém. Vyhněte se nákupům ve velkých supermarketech, takové stromy vám dlouho radost dělat nebudou.

Máte plánek výsadby a víte kolik chcete sadit stromů?

Ano, zkontroloval jsem vhodnost místa, vzdálenosti sazenic a vše je v podrobném plánku.  
Plán výsadby vám řekne, jak bude výsadba vypadat a zda na ni máte na svém pozemku dostatek prostoru. V případě výsadby na zemědělské půdě je potřeba se domluvit se zemědělci a nechat jim místo na průjezd tak, aby vám novou výsadbu nezničili. Jak daleko od sebe? Podívejte se do našeho manuálu.
Ne. Kde najdu potřebné informace?   
Informace jsou v manuálu výsadby pro příslušný typ.

Máte vypracovaný rozpočet a pokryté náklady na výsadbu?

Ano, mám rozpočet. Jak mohu sehnat nějaké finance?  
Finance na výsadbu můžete získat z veřejných zdrojů (jejich přehled najdete na našem webu). Zpravidla se jedná o zdroje z evropských fondů (OPŽP, Regionální operační programy, Fondy EU), státní, krajské a obecní. Jejich přehled uvádíme na našem webu. Dále můžete využít zdroje soukromé (nadace, firmy).
Ano, vím, kolik mě bude akce stát a z čeho ji zaplatím.  
Výsadbou to teprve začíná. Nezanedbatelnou částkou bude zajisté následná péče. Je potřeba na ni pamatovat. Zálivka, ožínání, ochranné prvky ke stromu jsou nutností, na kterou nesmíme zapomínat.
Ne. Na co v rozpočtu nezapomenout a jak zajistit finanční pokrytí?  
Nezapomeňte do rozpočtu zahrnout náklady na sadební materiál, jeho dopravu, přípravu stanoviště, ochranné prvky (kůly, nářadí, chráničky před okusem), prostředky na zajištění následné péče. Finance na výsadbu můžete získat z veřejných zdrojů (jejich přehled najdete na našem webu). Zpravidla se jedná o zdroje z evropských fondů (OPŽP, Regionální operační programy, Fondy EU), státní, krajské a obecní. Jejich přehled uvádíme na našem webu. Dále můžete využít zdroje soukromé (nadace, firmy).

Dozví se o vaší akci potenciální účastníci?

Proč právě 10 milionů stromů?  
Toto číslo je především symbolické: chceme za každého obyvatele - s každým jedním z vás - vysadit jeden strom mimo les. A to do pěti let. Stromy jsou totiž nejlepší klimatizací pro přehřátá města, krajině vracejí schopnost zadržovat vodu a pomáhají nám tak adaptovat se na změny klimatu.

Máte scénář akce?

Ano, vím, jak bude akce probíhat, od kdy do kdy.  
Hurá na výsadbu! Časový harmonogram je podstatnou částí projektové přípravy. Předejdete zbytečným nepříjemnostem, že jste na něco zapomněli.
Ne. Máte nějaká doporučení?  
Důležité je uspořádat si den výsadby tak, abyste zvládli nachystat vše potřebné. Nechat si nějakou časovou rezervu, kdyby se něco nestíhalo, a hlavně, aby vše proběhlo za dobré nálady všech zúčastněných.

Zajistili jste zázemí akce?

Ano, mám vše potřebné.  
Přístup k toaletám, umyvadlo, možnosti dopravy na místo, občerstvení, pitný režim, přístřeší pro případ nepřízně počasí.
Ne. Co mi ještě chybí a na co nesmím zapomenout?  
Důležité je zajistit lidem sociální zázemí (toalety, občerstvení, pitný režim), přístřeší pro případ deště. Tedy vytvořit takové podmínky, aby se na akci cítili dobře a společně jste si ji mohli užít.

Pořídili jste si materiál nutný pro výsadbu?

Ano, mám vše potřebné.  
Pro každý strom mám 2 – 3 kůly, příčník, popruh a ochranu kmene proti okusu zvěří. Dost rýčů na vyhloubení děr, hřebíky, kladivo, označení stromů?
Ne. Kde mohu sehnat seznam s informacemi, kolik čeho bude potřeba?  
Vše potřebné zakoupíte společně se sazenicí ve větších zahradnictvích a školkách. Pro každý strom potřebujete 2 – 3 kůly, příčník, popruh i ochranu kmene před okusem zvěří.

Opatřili jste pro sazečskou skupinu potřebné náčiní?

Ano, mám dostatek lopat, rýčů, rukavic.  
K výsadbě potřebujete rukavice, rýč, lopatu, zatloukač, palice, štafle, motorovou pilu na nařezání příčníků, hřebíky (téráky).
Ne. Jak je mohu získat bez zakoupení?  
Podělte se o svou potřebu na facebooku iniciativy Sázíme budoucnost. Zeptejte se okrašlovacích spolků, zahrádkářů, či svých známých. Společně určitě něco seženete.

Máte zajištěný bezpečný dovoz sazenic?

Ano, zajedu si pro ně osobně, nebo mám domluvený jiný způsob dopravy. Na co si dát pozor?  
Při přepravě dbejte na bezpečné uložení sadebního materiálu, aby nedošlo k poškození. Pokud nebudete sázet okamžitě po přivezení, nezapomeňte na řádnou péči do doby výsadby.
Ne. Jaké mám možnosti?   
Zkuste se zeptat u svého dodavatele, zda nabízí také možnost přepravy. Zeptejte se přátel, zda by vám pomohli, nebo pojměte dovoz stromků jako rodinný výlet.

Obstarali jste si zaměření výsadby?

Ano, mám výsadbový plán a měřidlo pro zanesení vzdáleností do reality.  
Dle Občanského zákoníku výsadba náleží majiteli pozemku, na němž se výsadba nachází. Proto je nutné pozemek řádně zaměřit a dodržet také zákonem stanovené vzdálenosti výsadeb od sousedního pozemku.
Ne. Jak si mohu zaměření zařídit?  
Pozvěte si na pomoc geodeta, který vám pozemek zaměří a porovná s údajem v katastru nemovitostí.

Víte, jak výsadbu kvalitně provést a kdo dohlédne na odborné provedení?

Na co si dát pozor?  
Aby sazenice neuhynula, musíte dodržet několik důležitých zásad. Obecně proto doporučujeme si k výsadbě přizvat odborníka. Jednou z podstatných věcí je zdrsnění stěn výkopové jámy kvůli následnému prorůstání kořenů. Další z nich je řádné udusání zeminy, která by jinak obsahovala příliš mnoho vzduchových bublin způsobujících případné vysychání kořenů.

Zajistili jste dostatečné množství zálivky pro plánovanou výsadbu?

Ano, zajistili jsme zdroj i dovoz vody na místo.  
Dobrá práce. Stromům o průměru kmínku 5 cm trvá po výsadbě 4‒5 měsíců, než si znovu vytvoří síť kořínků dostatečně hustou na to, aby mohla pojmout množství vody potřebné pro strom. Udržujte půdu vlhkou, ne promočenou. Ideální doba pro zálivku je ve chvíli, kdy je půda pod namulčovaným povrchem suchá. Zalévejte spíše méně často, ale vydatně.
Ne. Kolik je jí potřeba, na co si dát pozor?  
Nejdůležitějším bodem následné péče je zálivka. Objemově nižší a častější dávky vody podporují rozvoj kořenového systému pouze ve svrchní vrstvě půdy. Naopak příliš vysoké dávky vyplavují živiny. Velikost závlahové dávky pro strom s obvodem kmene 12-14 cm by měla být asi 60 litrů, pro obvod 14-16 potom 80 litrů. Množství a intenzita závlahy se musí přizpůsobit druhu a místu výsadby. Vhodný je většinou cyklus 6 – 8 (optimálně 8 – 10) zálivek během prvního vegetačního období po výsadbě. Četnost zálivek se ve druhém roce snižuje na 3 – 6.

Víte, kdo bude o stromy pečovat po výsadbě?

Ano.  
Domluvil jsem se s obcí, budu se starat sám, nebo jsem se dohodl s dalšími lidmi na sdílení tohoto úkolu.
Ne, jak to bude náročné, na co nesmím zapomenout?  
Následná péče probíhá zpravidla v délce (3) – 5 let. Po tuto dobu je třeba okolí sazenic ožínat, aby okolní rostliny zbytečně nebraly vodu sazenici, kontrolovat ochranné prvky kolem stromů, stav terminálu (centrální části kmene), aby nebyl poničený. Nejdůležitější částí je pak pravidelná zálivka. Promyslete si, jak vodu ke stromu dopravíte a jak se o sazenici postaráte. Využít můžete také zavlažovací vaky, které vodu dávkují po částech.

Zajistili jste ochranu nově vysazených stromů před poškozením?

Ano, mám zajištěnou ochranu proti okusu.  
Bez této ochrany si na sazenici brzy pochutná zvědavá zvěř.
Ne. Co vše je potřeba a kde to mohu sehnat?  
Po výsadbě sazenic potřebujete ke každému stromu dát 2 – 3 kůly spojené příčníkem a připevněné popruhem. Dále chráničku proti okusu (plastovou, z juty apod.). Drobné sazenice můžete před zvířaty chránit také specializovanými postřiky.

Máte plán péče?

Ano, vím jak se zálivkou, ochranou i řezy.  
V případě potřeby se vždy můžete podívat na informace k následné péči na stránkách sázíme budoucnost.
Ne. Co by měl obsahovat?  
Přesazení do nového prostředí je pro strom šok. Pokud chceme stromek podpořit, aby přesun zvládl, je potřeba mu na začátku věnovat aktivní pozornost a péči. Jde především o zálivku, ochranu před poškozením a postupem času různé typy řezů. Podrobné informace k tomu naleznete na podstránce následná péče.

Pokud máte strom v blízkosti, choďte jej navštěvovat a pozorovat jak roste a co potřebuje. Plán zálivky a řezů si můžete zaznamenat třeba do diáře.

Pokud nemáte výsadbu na dosah, domluvte se s někým, kdo se o stromek bude aktivně starat.

 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.