10 milionů stromů pro českou krajinu a města

Sázíme budoucnost

 

Stojíme před možná největší výzvou v dějinách lidstva. Naším úkolem je připravit naši zem na změnu klimatu a vše, co s tím souvisí. A stromy patří k těm nejúčinnějším nástrojům, které mají lidé k dispozici. Buďte při tom a společně vrátíme do české krajiny a měst život. 

Nacházíte se na dočasné stránce. Oficiální web iniciativy odhalíme na začátku září 2019.

Co dokáže deset milionů vzrostlých stromů?

 
  • Pomůže ochladit přibližně 200 kilometrů čtverečných až o tři stupně.
  • Odvede denně stejnou práci jako čtyřicet milionů klimatizačních jednotek.
  • Denně vypaří deset milionů hektolitrů vody.
  • Vytvoří denní zásobu kyslíku pro 30 milionů lidí. 
 

Jak do výzvy můžete naskočit?


Chceme společně s vámi vysadit deset milionů stromů. Podpoříme vás granty, radou, pomocí. A na závěr každého roku vysadíme symbolickou Alej svobody, která nám připomene, že dobré místo pro život potřebuje péči a ochranu.

BUĎTE U TOHO S NÁMI


Přihlaste se k odběru novinek nebo se nám ozvěte na sazimebudoucnost@nap.cz s jakýmkoliv dotazem.
 
 


Jak se do iniciativy zapojit

 
V nejlepším případě dosáhneme cíle 10 milionů stromů pro českou krajinu a města během dalších 5 let tak, že každý vysadí strom za sebe a svou rodinu. Vzniknou nám tak jedineční velikáni, kteří se stanou patrony budoucích generací. Vysazených stromů bude někde víc a jinde méně, ale odsud je potřeba začít. Ať už při samotných výsadbách, při komunikaci, vzdělávání, nebo podporou zázemí výsadeb.

Co tedy dělat, abyste už na podzim 2019 se svými přáteli mohli vysazovat první stromy:
 
 
Poraďte se s odborníky, nebo se spojte s lidmi, kteří také chtějí sázet

Vyhledejte ve svém okolí spolky a aktivní spoluobčany, kteří už s výsadbami stromů a péčí o zeleň mají zkušenosti, a poraďte se s nimi. Ujasněte si svoje cíle a naplánujte jednotlivé kroky.
 
Zjistěte situaci na obci, vyhledejte odbornou pomoc

Pokud nechcete nebo nemůžete sázet na své pozemky, napište na odbor životního prostředí, či příslušnému správci zeleně ve vaší obci. Ten má dostatečný přehled o záměrech v oblasti výsadeb stromů. Zjistěte, zda je možné se k některé výsadbě připojit, zda obec má dostatečné odborné a finanční zázemí. Promyslete, které dřeviny chcete vysadit.
 
Vyhledávejte pozemky pro výsadby v místě, kde žijete

Obracejte se na obce, soukromé vlastníky půdy, zemědělce, církev a identifikujte společně s nimi pozemky vhodné pro výsadby. Nezapomínejte na vlastní zahrady a dvorky, ale i svou zemědělskou půdu, kterou pronajímáte. Zajímejte se, jak se na vaší půdě hospodaří. Při hledání inspirace pro obnovu zeleně v krajině si můžete pomoci nahlédnutím do historických map a leteckých snímků, ptejte se pamětníků. Nezapomínejte na vlastnické vztahy.
 
Ujasněte si, jaké stromy a keře je vhodné sázet

Jakmile budete mít vybrané pozemky, nechte si při výběru poradit od specialistů v místě, kde sazenici kupujete. Ptejte se, které druhy dřevin a keřů nejlépe odpovídají místním přírodním podmínkám a jakou budou vyžadovat péči v dalších letech.
 
Respektujte roční dobu vhodnou pro výsadby

Stromy mají největší šanci se ujmout po vysazení na podzim (říjen, listopad) před vlhčím zimním obdobím. Při jarních výsadbách (březen, duben) musíme více hlídat zálivku pro přežití v suchém období. Výsadby ve vegetačním období vyžaduje profesionální přístup s kořenovými baly a náročnou následnou péči.
 
Kde získat stromy

Vyhledejte ve svém okolí školky a zahradnictví, které stromky pěstují, zjistěte jejich sortiment, ceny a reference na kvalitu. Poohlédněte se i v širším okruhu, abyste měli materiál k výsadbě zajištěn s předstihem. Pokud se rozhodnete sázet mladší sazenice, vysaďte jich více. Pokud máte stále nedostatnek informací, zapátrejte, zda máte v okolí někoho, kdo výsadbám a péči o stromy rozumí a má k tomu vzdělání. V některých případech může poradit i střední zahradnická či lesnická škola, Agentura ochrany přírody, kancelář místní akční skupiny, apod.
 
Jak výsadby financovat

Existuje více možností financování, postupně je budeme zpřístupňovat na tomto portálu. Pro dobrovolnické výsadby spolků jsou vhodnější granty nadací, soukromé a firemní dary, větší výsadby obcí nebo zemědělců umožňují státní dotace. Přispět může i samospráva obce z vlastního rozpočtu. Můžete také vytvořit svou sbírku a k sázení přispět nasbíranou částkou od místních občanů a firem.
 
Pozor na následnou péči

Při tvorbě rozpočtu a plánování kapacit nezapomínejte na následnou péči nejméně po dobu dalších 5 let. Největším nákladem bude bezesporu zálivka. Ta je důležitá pro zajištění optimálních podmínek stromů. Máte v obci vodní plochu? Zkuste se domluvit na obci, zda by nešla pro závlahu využít.
 
Jak vám pomůžeme, aby 10 milionů stromů skutečně vyrostlo


Nadace Partnerství chce být v rámci iniciativy Sázíme budoucnost především svorníkem všech aktivních mužů a žen, kteří chtějí aktivně sázet a pečovat o stromy a pracovat na ozdravení české krajiny a měst. Náš úkol spatřujeme v pomoci Vám pro Vaše aktivity shánět peníze a dát hlas všem, kteří výsadby organizují a podporují.

Spolu s Vámi chceme usilovat o: 
 
  • Změny zákonů, které ztěžují výsadby, zejména v nezastavěných částech měst a obcí a na zemědělské půdě i v ulicích hustě protkaných sítěmi.
  • Zjednodušení a lepší přehled ve složitých dotacích. Chceme hledat cesty, jak urychlit čerpání peněz na výsadby, které nyní leží ladem, ze státních i evropských fondů.
  • Změnu hospodaření na zemědělské půdě, prostřednictvím práce s vlastníky půdy i remízkovými a pozemkovými spolky. Chceme se zaměřit i na tvorbu podnětů pro změnu zemědělských dotací.
  • Poradenství a metodickou podporu pro všechny, kteří chtějí stromy dostat do ulic i polí a řádně o ně pečovat.
  • Založení nové tradice podzimního maratonu sázecích akcí, do kterých se bude moci jednoduše zapojit kdokoliv.

Chcete vědět více? Napište nám na sazimebudoucnost@nap.cz s jakýmkoliv dotazem.